Kancelaria
  Adwokacka

Kancelaria

Kancelaria Adwokacka Barbara Misiura świadczy usługi skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zainteresowanych stałą współpracą.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach:

 • rodzinnych
 • cywilnych
 • odszkodowawczych
 • karnych
 • administracyjnych
 • z zakresu ubezpieczeń

  społecznych

Kancelaria Adwokacka Barbara Misiura świadczy usługi skierowane do klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, zainteresowanych stałą współpracą.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach:

 • rodzinnych
 • cywilnych
 • odszkodowawczych
 • karnych
 • administracyjnych
 • z zakresu ubezpieczeń

  społecznych

Adwokat Barbara Misiura jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym w roku 2012.

Po ukończeniu 3- letniej aplikacji adwokackiej, zdała egzamin adwokacki, uzyskując jeden z lepszych wyników w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Aplikację odbywała w Kancelarii Adwokackiej w Jastrzębiu – Zdroju. W ramach tej współpracy uczestniczyła w wielu postępowaniach sądowych i pozasądowych, pozyskując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, prawa pracy, postępowań odszkodowawczych.

Ważnym aspektem praktyki zawodowej była praca w jednym z Sądów Rejonowych w Katowicach oraz kancelarii komorniczej, co pozwoliło na uzyskanie praktycznej i kompleksowej wiedzy o postępowaniach sądowych i egzekucyjnych. W trakcie studiów zaś świadczyła czynną pomoc w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

W pracy zawodowej Adwokat Barbara Misiura łączy teoretyczne przygotowanie do zawodu z praktycznym doświadczeniem na sali rozpraw, pełnym zaangażowaniem oraz znajomością lokalnych problemów.

  Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja
 • Podział majątku małżonków
 • Alimenty
 • Kontakty z dziećmi
 • Zezwolenie na dokonanie czynności w imieniu małoletnich

  Prawo karne

 • Obrona w sprawach karnych przed sądami
 • Postępowanie przed organami Policji oraz Prokuratury
 • Pełnomocnik pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • Sprawy o wykroczenia
 • Wyrok łączny

  Prawo spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Dział spadku
 • Sprawy o zachowek
 • Podważenie testamentu
 • Długi spadkowe

  Prawo cywilne

 • Sprawy o zapłatę z umów
 • Odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę
 • Nieruchomości (uregulowanie ksiąg wieczystych, zasiedzenie, naruszenie własności nieruchomości)
 • Służebności
 • Gwarancje i rękojmia

  Prawo karne wykonawcze

 • Dozór elektroniczny
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • Przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie

  Postępowanie egzekucyjne

 • Egzekucja należności
 • Powództwo przeciwegzekucyjne
 • Ugody w postępowaniu egzekucyjnym
 • Skarga na czynności komornika
 • Zwolnienie majątku spod egzekucji

  Postępowanie odszkodowawcze

 • Udział w postepowaniach o likwidację szkody
 • Odszkodowania komunikacyjne
 • Szkody na osobie (uszkodzenia ciała, śmierć)
 • Szkody na mieniu (uszkodzenia budynków i innego majątku)

  Prawo pracy
  i ubezpieczeń społ.

 • Zapłata wynagrodzenia
 • Odszkodowania za niesłuszne zwolnienie
 • Przywrócenie do pracy
 • Mobbing
 • Odwołania od decyzji ZUS

Zakres usług

 • Prawo Rodzinne
 • Prawo Karne
 • Prawo Spadkowe
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Karne Wykonawcze
 • Postępowanie Egzekucyjne
 • Postępowanie Oszkodowawcze
 • Prawo Pracy i Ubezpiecz. Społ.
 • I

  Prawo rodzinne

  Prawo rodzinne

  • Rozwód i separacja
  • Podział majątku małżonków
  • Alimenty
  • Kontakty z dziećmi
  • Zezwolenie na dokonanie czynności

   w imieniu małoletnich

 • II

  Prawo karne

  Prawo karne

  • Obrona w sprawach karnych przed

   sądami

  • Postępowanie przed organami Policji

   oraz Prokuratury

  • Pełnomocnik pokrzywdzonych

   w sprawach karnych

  • Sprawy o wykroczenia
  • Wyrok łączny
 • III

  Prawo spadkowe

  Prawo spadkowe

  • Stwierdzenie nabycia spadku
  • Dział spadku
  • Sprawy o zachowek
  • Podważenie testamentu
  • Długi spadkowe
 • IV

  Prawo cywilne

  Prawo cywilne

  • Sprawy o zapłatę z umów
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia

   za krzywdę

  • Nieruchomości (uregulowanie ksiąg

   wieczystych, zasiedzenie, naruszenie

   własności nieruchomości)

  • Służebności
  • Gwarancje i rękojmia
 • V

  Prawo karne
  wykonawcze

  Prawo karne wykonawcze

  • Dozór elektroniczny
  • Odroczenie wykonania kary

   pozbawienia wolności

  • Przerwa w wykonywaniu kary

   pozbawienia wolności

  • Warunkowe zawieszenie

   wykonania kary

  • Warunkowe przedterminowe

   zwolnienie

 • VI

  Postępowanie
  egzekucyjne

  Postępowanie egzekucyjne

  • Egzekucja należności
  • Powództwo przeciwegzekucyjne
  • Ugody w postępowaniu egzekucyjnym
  • Skarga na czynności komornika
  • Zwolnienie majątku spod egzekucji
 • VII

  Postępowanie
  odszkodowawcze

  Postępowanie odszkodowawcze

  • Udział w postepowaniach o likwidację

   szkody

  • Odszkodowania komunikacyjne
  • Szkody na osobie (uszkodzenia ciała,

   śmierć)

  • Szkody na mieniu (uszkodzenia

   budynków i innego majątku)

 • VIII

  Prawo pracy
  i ubezpiecz. społ.

  Prawo pracy
  i ubezpieczeń społ.

  • Zapłata wynagrodzenia
  • Odszkodowania za

   niesłuszne zwolnienie

  • Przywrócenie do pracy
  • Mobbing
  • Odwołania od decyzji ZUS

Wynagrodzenie

1. Indywidualne podejście:

Koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie podczas spotkania w kancelarii. Jest on zależny od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Koszt podstawowej porady prawnej wynosi 100 złotych.

2. Porada online:

Kancelaria udziela porad prawnych on-line. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@adwokatmisiura.pl

1. Indywidualne podejście:

2. Porada online:

Koszt prowadzenia sprawy ustalany jest indywidualnie podczas spotkania w kancelarii. Jest on zależny od stopnia skomplikowania sprawy i przewidywanego nakładu pracy. Koszt podstawowej porady prawnej wynosi 100 złotych.

Kancelaria udziela porad prawnych on-line. W tym celu należy skontaktować się z Kancelarią, za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@adwokatmisiura.pl

Kontakt

 • A | ul. Kubsza 13/8, Wodzisław Śl.

 • A | biuro@adwokatmisiura.pl

 • K | 2345 0000 2467 8743 1098 2991 00

 • T | +48 693 142 352+48 693 142 352

 • N | NIP 647 253 90 05

 • O | Otwarte: pon - pt, 9:00 - 17:00

Spotkania należy uprzednio ustalić telefonicznie. Istnieje możliwość umówienia spotkania w miejscu i czasie dogodnym dla klienta.

2016, Wszystkie prawa zastrzeżoneProjekt strony Kamila Figura